Kongres Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Szanowni Państwo.

trwa Kongres Sprawozdawczy Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Na przewodniczącego obrad został wybrany Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach- prof. Jan Klimek. W kongresie uczestniczą delegaci IR:

  • Jan Klimek
  • Ryszard Genge
  • Jakub Wyciślik
  • Józef Dreinert
  • Bernard Korzonek
  • Małgorzata Ditrich
  • Aniela Gałach

oraz Dyrektor Naczelny IR Grzegorz Miketa.