Zapytanie ofertowe nr 29/11.2.3/RPO/2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pojawiło się nowe zapytanie ofertowe dotyczące:

Część I -pełnienia funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego dla Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w okresie sierpnia 2022 do stycznia 2023. Objęcie wsparciem 6 uczniów w ilości 210 godzin (35 na ucznia).

Część II – pełnienia funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
w okresie sierpnia 2022 do stycznia 2023. Objęcie wsparciem 34 uczniów w ilości 1190 godzin (35 na ucznia).

Więcej informacji znajdują się pod linkiem: Projekty europejskie – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (ir.katowice.pl)