Katowice Miastem Fachowców- wystartowała czwarta edycja

Szanowni Państwo,

Wraz z nowym rokiem szkolnym Katowice rozpoczynają realizację kolejnej, czwartej edycji programu Katowice Miastem Fachowców. Jego celem jest ukazanie perspektyw zawodowych edukacji branżowej i technicznej oraz dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

– Rynek pracy jednoznacznie pokazuje, jak bardzo potrzebni są dzisiaj fachowcy. Brakuje rzemieślników i innego rodzaju specjalistów. Chcemy, aby system edukacji w mieście odpowiadał zapotrzebowaniu i dostosowywał się do trendów zatrudniania w konkretnych zawodach. Dzięki temu, młodzieży która ukończy nasze szkoły, w przyszłości będzie łatwiej znaleźć pracę – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dobrze wyedukowana kadra to również argument w przyciąganiu nowych inwestorów, którzy przede wszystkim, na rynku pracy, poszukują właśnie fachowców – dodaje prezydent.

W tej edycji program będzie realizowany przez cały rok szkolny. Oznacza to, że wizyty u katowickich przedsiębiorców będą odbywać się zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim, zatem jeszcze więcej uczniów będzie mogło uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz poznać jeszcze więcej szkół branżowych i technicznych. Wydłużony czas realizacji programu to również więcej możliwości współpracy z partnerami. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w wybranym semestrze lub w obu semestrach. Również szkolenia dla firm uczestniczących w programie odbędą się w obu semestrach, co będzie wartością dodaną dla wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zorganizują wizyty zarówno jesienią, jak i wiosną. Tematyka szkoleń w tej edycji będzie skupiać się na zagadnieniach sprzedaży, marketingu, komunikacji z klientem oraz budowania zespołu.

Realizacja wizyt w semestrze zimowym rozpocznie się od października br., a w semestrze letnim od marca 2023 r. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=131107&menu=679.

W zakresie wizyt planowanych do realizacji w semestrze zimowym formularze należy przesyłać do dnia 12.09.2022 r. Następnie Miasto podpisze listy intencyjne o współpracy z przedsiębiorcami, a uczniowie klas VII szkół podstawowych będą mogli zapisywać się na wizyty wybrane zgodnie z ich zainteresowaniami.

– Cieszy nas, że program Katowice Miastem Fachowców na stałe wpisał się w obszar współpracy samorządu z lokalnym biznesem i że coraz więcej firm działających w Katowicach dostrzega swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego miasta – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów.

W dotychczasowych trzech edycjach programu Katowice Miastem Fachowców wzięło udział prawie 3000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, odbyły się 152 wizyty studyjne w firmach oraz 163 wizyty w szkołach branżowych i technicznych, a także podpisano 21 listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

W poprzedniej edycji uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej poznali specyfikę pracy w takich zawodach, jak.: kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany według następującej formuły:

Etap I.   Lekcja wychowawcza w szkole

Etap II.  Wizyta studyjna w firmie

Etap III. Wizyta w szkole technicznej / branżowej I stopnia