Konferencja pt. „Migracja i reintegracja rynku pracy Ukraina-Polska”

Szanowni Państwo,

w dniu 23 września w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Migracja i reintegracja rynku pracy Ukraina-Polska” .Podczas konferencji omówiono kluczowe zagadnienia odnośnie rynku pracy w obliczu wojny w Ukrainie. Jednocześnie przybliżono sytuację uchodźców poszukujących zatrudnienia na polskim rynku  pracy oraz możliwości ich wsparcia, poprzez różne dofinansowania, szkolenia, itp. Konferencja była doskonałym miejscem na wymianę poglądów i doświadczeń o tematyce migracyjnej i reintegracji rynku pracy. Katowicką Izbę Rzemieślniczą reprezentował Dyrektor Naczelny Pan Grzegorz Miketa.