Jubileusz 100-lecia Cechu w Zawierciu

Szanowni Państwo,

w dniu 15 października br. Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu obchodził Jubileusz 100-lecia działalności. Obchody rozpoczęto mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie część oficjalna odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Podczas imprezy wręczono Panu Jerzemu Rachtanowi najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze-” Szablę Kilińskiego”. Wieczór uświetnił koncert Filharmonii Jurajskiej.