Świadectwo czeladnicze to konkretny zawód i konkretna praca

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym wywiadu udzieliła Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu- Pani Maria Smyczek. Pani Dyrektor Cechu przedstawiła system dualnego kształcenia w rzemiośle,  znaczenie świadectwa czeladniczego i tytułu mistrza w konkretnym zawodzie rzemieślniczym oraz  uświadomiła, że „po zakończeniu cyklu kształcenia mamy w ręku konkretny zawód, świadectwo czeladnicze, mamy w ręku fach.

Gratulujemy udanego wywiadu i świetnej promocji szkolnictwa zawodowego.

https://www.nowiny.pl/informacje/213411-swiadectwo-czeladnicze-to-konkretny-zawod-i-pewna-praca.html?fbclid=IwAR0BOZwKQ0psgD-56pYsNx4VnpbrmXGnurlnNIkM2L-p_PpHootvlDzYcaU