Regres czy progres śląskiego rynku pracy- panel dyskusyjny

Szanowni Państwo,

w dniu 21 listopada 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres MŚP. W jednym z paneli dyskusyjnych pn. „Regres czy progres śląskiego rynku pracy?” udział wziął Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej- Pan Grzegorz Miketa.

Tezy jakie poruszono podczas panelu:

 • Wpływ kryzysu energetycznego na śląski rynek pracy (koszty prowadzenia działalności, koszty zatrudnienia, inflacja).
 • Wpływ zmian unijnej polityki ochrony środowiska na śląski rynek pracy – w szczególności „stopniowe wycofywanie dotacji dla projektów szkodliwych dla środowiska, w szczególności na paliwa kopalne” (górnictwo a zielona energia).
 • Proces starzenia się zasobów pracy na śląskim rynku – rola urzędów pracy w „przedłużeniu” wieku produkcyjnego.
 • Rozwój technologii i ich wpływ na procesy inwestycyjne. Na ile zmienią kierunek śląskiej gospodarki? Jaką rolę mogą odegrać urzędy pracy w ewoluującej śląskiej gospodarce?
 • Szanse i zagrożenia dla śląskiego rynku pracy oraz urzędów pracy wynikające z rozwoju i zmian w kierunkach kształcenia. Jaki będą miały wpływ na śląski rynek pracy? Jak urzędy pracy mogą wpłynąć na i na rozwój i zmiany kierunków kształcenia?
 • Polityka gospodarcza kraju a rozwój śląskiej gospodarki przez pryzmat nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaproszeni uczestnicy:

 • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Alina Nowak – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Elżbieta Modrzewska – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku Pracy Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A.
 • Małgorzata Stafijowska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • dr hab. Rafał Muster – Dyrektor Instytutu Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Andrzej Koba – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego

Moderator:

 • Iwona Flanczewska-Rogalska – zastępca dyrektora ds. promocji i komunikacji, Centrum Promocji i Komunikacji, Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej