Wręczenie nagród konkursu „Mój rozwój- mój wybór zawodu rzemieślniczego”

Szanowni Państwo,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu – realizując projekt Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r.: „Rozwój i promocja  kształcenia dualnego w Rzemiośle”,  pod tytułem: „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego” – zorganizował konkurs filmowy dla uczniów  klas III szkół branżowych I stopnia będących pracownikami młodocianymi u zrzeszonych Rzemieślników w  Cechu w Bytomiu.

W dniu 29 listopada 2022 odbyło się otwarcie prac, filmowego konkursu ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’, które wpłynęły do biura Cechu.

Konkursowym zadaniem było nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód, w którym uczy się dany uczeń.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród uczniom odbyło się w dniu 8 grudnia br. w siedzibie Cechu w Bytomiu. Jednym z wręczających nagrody  był Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej – Pan Grzegorz Miketa.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!