Szkolenie dla pracowników Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Szanowni Państwo,

w dniach 8-9 lutego 2023 roku w Bydgoszczy odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników organizacji rzemiosła wykonujących zadania związane z dualnym kształceniem i potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Podczas spotkania omawiano tematy związane z organizacją, dokumentacją egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających.