XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

w dniach 15-17 maja 2023 r. w Ryni odbędzie się XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach udzieliła patronatu nad tym wydarzeniem. Podczas kongresu Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej prof. Jan Klimek weźmie udział  w debacie pn.:” Bezpieczeństwo informacji,  fundamentem bezpieczeństwa Polski.”

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce odbywającym się od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XVI Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

Więcej o wydarzeniu na stronie wydarzenia https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl