Ważny komunikat dotyczący świadectw

Drodzy uczniowie,

1.PRZEDŁUŻONY TERMIN

Do dnia 31 lipca 2023 roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają obowiązek złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (z uwagi na przedłużony termin prosimy o składanie kserokopii świadectw do siedziby Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach pod adresem: plac Wolności 12, 40-078 Katowice lub przesłanie skanu na adres: izba@ir.katowice.pl ) Prosimy o dopisanie zawodu oraz daty egzaminu.

2. WYNIKI

W dniu 31 sierpnia 2023 roku zostaną ogłoszone wyniki egzaminów czeladniczych – uczniowie zostaną poinformowani o wyniku poprzez wiadomość SMS.

3. ŚWIADECTWO CZELADNICZE

Świadectwa czeladnicze będą do obioru w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej  po 15 września 2023 roku (tylko w przypadku kiedy kandydat dostarczył kserokopię świadectwa szkolnego).