Konkurs „Bezpiecznie od Startu”

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje,  że  organizuje   etap  regionalny  XXI   edycji   Ogólnopolskiego   Konkursu  wiedzy o    zasadach  bezpieczeństwa  i   higieny   pracy   dla   uczniów  z   zakładów   rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD  STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

  • regionalny w dniu 18 października 2023 rok o 10:00 – w siedzibie Izby,
  • ogólnokrajowy w dniu 5 grudnia 2023 roku – w siedzibie ZRP w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy  młodociani zatrudnieni  w  celu  nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  • problematykę prawa  oraz  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  • tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej MŚP w Katowicach

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej izba@ir.katowice.pl w terminie do 3 października 2023 roku.

Informacji w sprawie konkursu udzielają: Katarzyna Maciejska 451 166 679 , Anna Palowska 515-037-301.

Regulamin XXI edycja konkursu BHP_2023_ZRP__IODO_GPP (002)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! W ZESZŁYM ROKU NASZA REPREZENTANTKA WYGRAŁA NAGRODĘ GŁÓWNĄ

2 000 ZŁ!