Konferencja podsumowująca projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września br. na sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski województwa śląskiego w partnerstwie z organizacjami regionalnymi zrzeszającymi pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Izbą Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Konferencję otworzył Wicemarszałek województwa śląskiego Pan Łukasz Czopik. Kolejne wystąpienia mieli przedstawiciele partnerów projektu. Z ramienia katowickiej Izby Rzemieślniczej wystąpienie na temat Modelowego rozwiązania współpracy edukacji z biznesem podjął Wiceprezes Zarządu IR MŚP w Katowicach Pan Henryk Michalik oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim mgr Maria Lach.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji  nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Dziękujemy Prezydentom miast, Starostwom powiatowym, Burmistrzom gmin, dyrektorom szkół oraz wszystkim zaangażowanym za współpracę w projekcie.

Podziękowania kierujemy do nauczycieli szkolących, kierowników kształcenia zawodowego oraz uczniów/ uczennic, bez których projekt nie osiągnął by zamierzonego celu.