II Kongres Dualnego Kształcenia

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14 września na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Kongres Kształcenia Dualnego. Celem kongresu jest szerzenie tematyki kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w konkretnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Podczas Kongresu II PANEL DYSKUSYJNY: KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM – JAK TO SIĘ ROBI? poprowadził prof. Jan Klimek – Prezes katowickiej Izby Rzemieślniczej. W dyskusji uczestniczyli reprezentanci Izb Rzemieślniczych między innymi Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej Pan Grzegorz Miketa.

Statuetkę „Anioła Kształcenia Dualnego” otrzymał Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.