Zwycięzcy konkursu BHP „Bezpiecznie od startu”

Szanowni Państwo,

18 października br. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach odbył się etap regionalny XXI edycji konkursu BHP ” Bezpiecznie od startu”. Po 4 godzinach zmagań części pisemnej oraz ustnej wyłoniono 2 zwycięzców z największą ilością punktów, którzy 5 grudnia br. wezmą udział w ogólnopolskim etapie konkursu w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Osiągnięcia najlepszych wyników gratulujemy:

  • BORYSOWI Kucznierzowi – uczniowi Branżowej Szkoły I Stopnia w Rydułtowach, pod opieką: Mistrza szkolącego w zawodzie piekarz Pana Jacka Bobrzyka oraz nauczyciela Pani Małgorzaty Warzechy- Staniczek (po raz kolejny wygrał uczeń z BS I Stopnia w Rydułtowach szkolony przez Panią Małgorzatę Warzechę- Staniczek)
  • AGACIE Boreckiej – uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, pod opieką: Mistrza szkolącego w zawodzie fryzjer Pani Moniki Gach- Czakon oraz nauczyciela Pani Beaty Chober
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i przygotowanie.
Członkom komisji z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Śląskiemu Kuratorium Oświaty składamy podziękowania za współpracę oraz ufundowanie nagród głównych dla zwycięzców.
Dziękujemy również naszym Partnerom Konkursu:
– Miastu Katowice wraz z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Katowicach Rawa.Ink,
– Funduszowi Górnośląskiemu S.A.
– Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
– TVS
– radiu eM
za promowanie konkursu oraz za nagrody dla uczestników.