Europejski Kongres MŚP

Szanowni Państwo,

W Miejskim Centrum Kultury w Katowicach trwa Europejski Kongres MŚP. Wiceprezes katowickiej Izby Rzemieślniczej Pan Jan Witkowski bierze udział w panelu dyskusyjnym na temat „Lifelong learning w dobie dynamicznego rynku pracy”. Tezy jakie poruszane są podczas dyskusji to:

  • Czy istnieją uniwersalne kompetencje?
  • Kompetencje przyszłości
  • Edukacja zawodowa od przedszkola
  • Pokolenie Z – pokolenie stracone czy pokolenie szans?
  • Pokolenie Silver – pokolenie 50 +
  • Wyzwania i możliwości poradnictwa zawodowego
  •  Jak motywować do rozwoju? O roli motywacji wewnętrznej

Moderatorem jest pani Iwona Flanczewska-Rogalska – Zastępca Dyrektora, Centrum Promocji i Komunikacji, Politechnika Śląska.