AKTUALNOŚCI

Aktualności
admin2

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Czytaj więcej »

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!