Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W niedzielę, 24 czerwca 2018 roku w Częstochowie odbyła się doroczna Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego. Organizatorem XXXVII Pielgrzymki na Jasną Górę, której przyświecało hasło 'Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny’ była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Msza święta koncelebrowana była pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Księdza dr Andrzeja Jeża. Pielgrzymkę uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka.

W akcie zawierzenia Rzemiosło Polskie z rodzinami i współpracownikami podziękowało Najłaskawszej Matce za dotychczasową opiekę i zwróciło się z prośbą o dalszą opiekę nad ich domami i zakładami pracy.

Podczas wydarzenia swój dar ofiarował rownież Zarząd i Członkowie Śląskiego Cechu Złotników, Grawerów i Jubilerów z Katowic, na czele z Panem Jerzym Kurczokiem, Starszym Cechu. Tradycyjnie, podczas Pielgrzymki, wyróżnieni zostali Mistrzowie oraz Młodzi Adepci Rzemiosła.

Podczas tegorocznego wydarzenia wyróżnienie otrzymał Pan Mieczysław Kucharski, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej w zawodzie KUCHARZ, za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych młodzieży.