Podsumowanie etapu regionalnego konkursu plastycznego 'Jakie znasz zawody?’

W poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku odbyło się podsumowanie etapu regionalnego konkursu plastycznego 'Jakie znasz zawody?’, którego organizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

Laureatami etapu regionalnego, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, zostali:
Miejsce III – Julia (6 lat), która przedstawiła zawód FRYZJERA,
Miejsce II – Piotr (6 lat), który przedstawił zawód KUCHARZA,
Miejsce I – Filip (6 lat), który przedstawił zawód KOMINIARZA.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Przedszkolakom biorącym udział w etapie regionalnym konkursu organizowanym przez katowicką Izbę Rzemieślniczą – wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny oraz kreatywnie przedstawiały zawody rzemieślnicze.

Zadaniem konkursowym było stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Poznając różne zawody młodzież zdobyła wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz nauczyła się szacunku dla pracy innych. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.