Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych 02.10.2018

W imieniu Pana Józefa Starczały, Przewodniczącego Komisji Branżowej Rzemiosł Motoryzacyjnych uprzejmie informujemy o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych, które odbędzie się 2 października 2018 roku o godzinie 16:00 w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (sala 02 na parterze).

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania sprawozdawczo wyborczego
2. Przywitanie zaproszonych gości
3. Wybór przewodniczącego zebrania
4. Zatwierdzenie porządku zebrania
5. Sprawozdanie z kadencji działalności Komisji Branży Rzemiosł Motoryzacyjnej w tym omówienie regulaminu OMRT i wydanych rekomendacji.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Udzielenie absolutorium Komisji Branży Rzemiosł Motoryzacyjnej za lata 2014 -2018
8. Wybory nowej Komisji Branży Motoryzacyjnej
9. Wolne wnioski i dyskusja.