Już jutro egzamin w zawodzie KELNER

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że jutro (wtorek, 30 października 2018 roku) w Hotelu Gorczowski w Chorzowie (ul. Batorego 35) odbędzie się część teoretyczna oraz praktyczna egzaminu czeladniczego w zawodzie KELNER.

Do egzaminu czeladniczego przystąpi 13 kandydatów. Egzamin podzielony na część teoretyczną ustną i pisemną oraz praktyczną rozpocznie się o godzinie 9:00. Zakończenie egzaminu oraz podanie wyników odbędzie się około godziny 14:00.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest jedną z 6. Izb Rzemieślniczych w Polsce, która potwierdza kwalifikacje czeladnicze oraz mistrzowskie w zawodzie KELNER. Pozostałe Izby Rzemieślnicze, w których powołano Komisje Egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kelnerów znajdują się w: Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Lublinie oraz Kielcach.

Do chwili obecnej w Polsce ocenę pozytywną w trakcie egzaminu czeladniczego w zawodzie kelner uzyskały 143 Osoby. Tytułem Mistrza w zawodzie kelner pochwalić się może zaledwie 6 osób.

W marcu 2016 roku Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie uchwałą Zarządu przyjął standard egzaminacyjny dla zawodu kelner. Pozwoliło to przede wszystkim określić prace związane z przeprowadzaniem egzaminów, czyli przygotowaniem zadań egzaminacyjnych oraz umożliwiło Izbom Rzemieślniczym powołanie Komisji Egzaminacyjnych w tym zawodzie. Istotnym jest również fakt umożliwiający spisywanie umów o praktyczną naukę zawodu kelnera dla pracowników młodocianych oraz osób dorosłych. Na chwilę obecną spisano jedną taką umowę.