Nagroda Rektora SGH dla prof. Jana Klimka

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach został laureatem Nagrody Rektora SGH Warsaw School of Economics dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2017. Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia indywidualna dla prof. Jana Klimka została przyznana za autorstwo monografii pt. „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój”. Gratulujemy!