XXVI Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Komisją Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XXVI Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa, który odbędzie się 24 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Katowicach (aleja Korfantego 141, 40-154 Katowice.

Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 16 lutego 2019 roku do Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych (tel. 32 259 62 61 – Maria Banachowicz lub na adres: e mail: maria.banachowicz@ir.katowice.pl, podając imię i nazwisko uczestnika, rok nauki, dział fryzjerstwa (damski lub męski, wyszczególnione konkurencje) oraz dane mistrza szkolącego.

Zachęcając młodzież do uczestnictwa w Konkursie należy uświadomić, że jest to etap podnoszenia kwalifikacji, jak również zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w zawodzie. Jak co roku na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, natomiast wszyscy startujący otrzymują dyplom oraz upominki.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim mistrzom branży fryzjerskiej, Dyrektorom Szkół, do których uczęszcza młodzież.

W załączeniu przesłamy do pobrania następujące dokumenty: Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Rzemiosłaharmonogram oraz kartę zgłoszeniową.