Od 1 lutego 2019 roku nowe stawki – opłaty egzaminacyjne

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2019 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy. Nowe opłaty wynosić będą:
• Egzamin mistrzowski – 1 521 zł.
• Egzamin czeladniczy – 761 zł.
• Egzamin sprawdzający – 254 zł.