II Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie KUCHARZ

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach są organizatorami II Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został zamieszczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Finał Turnieju odbył się w dniach 24-26 kwietnia 2019 roku. Uroczyste zakończenie Turnieju odbyło się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 siedzibie Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu.

Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz było „Potrawy z wieprzowiną w roli głównej”. Zadaniem praktycznym podczas finału turnieju było sporządzenie zakąski wielkanocnej oraz dania zasadniczego z mięsem wieprzowym w roli głównej, ocenie podlegała m.in. pomysłowość, smakowitość, kreatywność, zgodność z tematem, poprawność wykonania dodatków skrobiowych i witaminowych, ekspedycja potraw oraz higiena i bezpieczeństwo pracy w trakcie wykonywania zadań.

W finale Turnieju udział wzięło 13 uczestników z Radomia, Kościana, Tarnowa, Warszawy, Wrześni, Torunia, Kowala, Tychów, Wielunia i Iwonicza-Zdroju.

Wprowadzona pod koniec 2015 roku nowelizacja ustawy o rzemiośle umożliwiła zaliczenie do rzemiosła usług gastronomicznych, w szczególności zawodu kucharza, Zmiana umożliwiła egzaminowanie kucharzy przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, uzyskiwanie przez nich dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanie egzaminu czeladniczego uczniom z pozaszkolnych form kształcenia oraz dofinansowanie mistrzom kosztów edukacji.

W pracach komisji turniejowej z ramienia katowickiej Izby Rzemieślniczej uczestniczyli: Pan Mieczysław Kucharski, Pan Marcin Kosz.

Laureatami II Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz zostali:
Miejsce I: Pani Marlena W. (Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu),
Miejsce II: Pan Kamil S. (Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu),
Miejsce III: Pani Estera R. (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów