ODWOŁANIE Konkursu BHP Bezpiecznie od startu

KOMUNIKAT w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu BHP „Bezpiecznie od Startu’, którego finał zaplanowano w Warszawie w dn. 20.05.2020 roku

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji z przykrością informujemy, że planowana XX edycja konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminach.

Ustalenie to wynika z trwającej pandemii koronawirusa, która zmusiła do zastosowania szeregu ograniczeń, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania. Z oczywistych więc względów nie mogą być, w najbliższym czasie, organizowane eliminacje regionalne, które kończyłby finał w Warszawie.

Sytuacja nadzwyczajna zmusza do podjęcia decyzji stawiającej zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych organizacyjnie, na pierwszym miejscu Informujemy też, że w dogodnych już warunkach, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy podejmiemy prace organizacyjne, jednakże należy zakładać, że w tym roku Konkurs nie odbędzie się.