Powołanie Zespołu Antykryzysowego oraz inne bieżące działania Izby – złagodzenie gospodarczych skutków pandemii

26 marca 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie – wideokonferencja z udziałem Członków Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Głównym celem wideokonferencji było omówienie bieżących działań katowickiej Izby Rzemieślniczej w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa COVID- 19, przedstawienie propozycji działań wspomagających Rzemieślników oraz firm sektora MŚP.

Na wstępie prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu, omówił wypracowane w ostatnich dniach dokumenty oraz powołane sztaby kryzysowe:
• Apel Śląskiego Rzemiosła – wystosowany do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Mateusza Morawickiego, Prezesa Rady Ministrów,
• Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, zaprosił Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach do udziału w pracach kapituły Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w ramach którego Izba ma m.in. wystosować swoje stanowisko dotyczące prób złagodzenia gospodarczych skutków pandemii.

Powołany został Zespół Kryzysowy przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej, w skład którego wchodzą:
• prof. Jan Klimek – Prezes Zarządu,
• Pan Henryk Michalik – Wiceprezes,
• Pan Ryszard Genge – Wiceprezes oraz Przedstawiciel Izby w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
• Pan Jan Witkowski – Wiceprezes,
• Pan Jerzy Weindich – Członek Zarządu,
• Pan Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny,
• oraz Pani Natalia Mól.

Prof. Klimek zwrócił również uwagę na konieczność nowelizacji Strategii Rozwoju Rzemiosła Śląskiego na lata 2020-2025 w związku z aktualną kryzysową sytuacją.

Prof. Jan Klimek ogłosił również, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach powołała Kryzysowy Punkt Konsultacyjny. W ramach działania Punktu Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechach / Izbie mieliby możliwość bezpłatnych zdalnych konsultacji z zakresu kwestii finansowych, bankowych, podatkowych, kredytowych. W ciągu najbliższych dni działanie Kryzysowego Punktu Konsultacyjnego zostanie zorganizowane bardziej szczegółowo.

Aktualnie bieżących konsultacji udzielają Pracownicy Izby:
Pan Grzegorz Miketa tel. 515 974 307, 515 037 312,
Pani Anna Piecuch tel. 660 781 181 (w sprawach finansowo-księgowych),
Pani Laurencja Krenzel tel. 515 037 309 (w sprawach związanych z oświatą i kształceniem zawodowym),
Pani Monika Dudek tel. 515 037 305 (w sprawach związanych z projektami unijnymi),
Pani Bożena Tarapacz tel. 515 037 310 (m.in. w sprawie kursów pedagogicznych),
oraz Pani Natalia Mól tel. 537 507 376 (w sprawach organizacyjnych).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa zaangażowanie w przygotowanie wspólnych postulatów śląskiego rzemiosła – proszę o rozpowszechnienie prośby katowickiej Izby Rzemieślniczej wśród Państwa Członków. Proszę o przesyłanie Państwa propozycji postulatów, próśb, pytań, pomysłów na złagodzenie gospodarczych skutków pandemii drogą elektroniczną na adres e-mail izba@ir.katowice.pl w terminie do poniedziałku, 30 marca 2020 roku.