XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę-fotorelacja

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyła się XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. Izbę Rzemieślniczą  reprezentowali : Prezes Izby Pan Profesor Jan Klimek, Wiceprezes Pan Ryszard Genge oraz Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa.

Prezes Jan Klimek odczytał Akt Zawierzenia w imieniu całego środowiska rzemieślniczego.

Fotorelacja:
Jasna Góra 2020
Reprezentacja IR MSP
Jasna Góra 2020
Jasna Góra 2020
Jasna Góra 2020
Jasna Góra 2020