Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu w Tychach

Dnia 29 czerwca 2020 roku odbyło Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, gdzie jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu obchodziła Pani Danuta Pietras, która związana jest z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje zawodowe zaowocowały szeregiem odznaczeń i wyróźnień Jubilatki, m.in.: Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP, uzyskaniem tytułu Firma z jakością, Menedżer Roku 2012, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet oraz podziękowaniem od Ministra Gospodarki za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki.

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za codzienną pracę wkładaną w rozwój rzemiosła.

Fotorelacja:
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu
Jubileusz 20-lecia objęcia funkcji Starszego Cechu