KATOWIZJE 2020 – nabór zgłoszeń przedłużony

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie Miasta Katowice oraz agencji kreatywnej 19Południk, który ma na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu.

Ze względu na specyficzny czas i prośby przedsiębiorców Organiatorzy przedłużyli nabór wniosków do 13 grudnia br.

Więcej informacji na stronach:
https://www.facebook.com/Rawa.Ink
https://rawaink.katowice.eu/katowizje

Do pobrania:
Katowizje 2020