Wojewódzkie Konkurs Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych-zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgłoszenia do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych przyjmowane są tylko do jutra.

Z uwagi na trwającą pandemię tegoroczny konkurs odbywa się w formule online.
Wymogi konkursowe opisano w Regulaminie Konkursu.
Zgłoszenia do udziału w formie skanu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik nr 2 Regulaminu) prosimy przesłać na adres konkurs@ir.katowice.pl do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 
Prace konkursowe z załącznikami wg Regulaminu drogą pocztową prosimy przesyłać na adres Izby Rzemieślniczej do dnia 12 maja 2021 roku.
Zapraszamy do udziału

Regulamin Konkursu