Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu: Marka-Śląskie

Szanowni Państwo,

W imieniu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.

Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Województwa Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Gospodarka;

Nauka;

Kultura;

Sport;

Turystyka i rekreacja;

Produkt;

Usługa;

Zdrowie;
Organizacje pozarządowe;

Dziedzictwo kulturowe regionu;
Społeczna odpowiedzialność biznesu;
Media;

Osobowość Roku;

 

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

 

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl