Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06
Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375