Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cechu Rzemiosł Różnych MŚP w Mysłowicach

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i  Średniej Przedsiębiorczości w Mysłowicach. Pełnienie funkcji Starszego Cechu objął ponownie, prof. Jan Klimek. Decyzję podjęto jednogłośnie.

Serdeczne gratulacje dla Pana prof. Jana Klimka oraz nowego Zarządu Cechu.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze