Zapytanie/oferta dla przedsiębiorcy – przyjęcie na staż Uczniów/Uczennic biorących udział w projekcie Śląskie.Zawodowcy

Treść zapytania do pracodawców
Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie
Załącznik do Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie WYKAZ SZKÓŁ I BRANŻ

Wzór umowy trójstronnej o organizację stażu uczniowskiego

Załącznik nr 3 do Umowy o organizację stażu uczniowskiego LISTA OBECNOŚCI
Załącznik nr 4 do Umowy o organizację stażu uczniowskiego Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji
Załącznik nr 5 do Umowy o organizację stażu uczniowskiego Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów
Załącznik nr 6 do Umowy o organizację stażu uczniowskiego WNIOSEK O REFUNDACJĘ/DANE DO WYPŁATY KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ STAŻU