Konferencja 'Polski Inkubator Rzemiosła’

25 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja pt. Polski Inkubator Rzemiosła. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu oraz Pani Paulina Woźniecka – Naczelnik ds. Rzemiosła. Konferencja zgromadziła Prezesów, Dyrektorów oraz Pracowników Cechów, Członków Komisji Egzaminacyjnych i rzemieślników. Przybyli również liczni przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z całego województwa na czele z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Panem Grzegorzem Sikorskim.

 

Pani Minister Olga Semeniuk prezentowała założenia projektu Pt. Polski Inkubator Rzemiosła, odnosząc się również do nowej Ustawy o Rzemiośle. W kolejnej części konferencji za pomocą aplikacji multimedialnej wysłuchaliśmy wystąpienia członka Rady Narodowego Instytutu Wolności, Pana Piotra Wasilewskiego.

 

Był również czas na dyskusję i zadawanie pytań. Rzemieślnicy pytali o wsparcie legislacyjne dla MŚP, zwiększenie roli doradców zawodowych w szkołach podstawowych oraz sposób podziału środków z budżetu Państwa przewidzianych w Polskim Inkubatorze Rzemiosła.

 

Dziękujemy za liczne przybycie wszystkim uczestnikom konferencji, również mediom, które rejestrowały jej przebieg. Składamy również serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie za udostępnienie sali konferencyjnej.

 

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7 
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11