XL Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

27 czerwca 2021 roku odbyła się jubileuszowa, 40 Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę.
Licznie zgromadzeni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, podczas której Akt Zawierzenia odczytał Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Prof. Jan Klimek. Po Mszy Św. odbyła się droga krzyżowa.

Zwieńczeniem pielgrzymki było uroczyste wręczenie trzech Szabli im. Jana Kilińskiego pod pomnikiem
Św. Jana Pawła II. Jednym z kawalerów Szabli został duszpasterz Rzemiosła Polskiego ks. Krzysztof Rusiecki.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w Pielgrzymce wszystkim pracownikom, rzemieślnikom i ich rodzinom oraz  przedstawicielom władz cechowych.

 

Grzegorz Miketa

Dyrektor Naczelny

Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6