Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR podpisane 16 lipca 2021 roku

Szanowni Państwo,

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński podpisał w piątek 16 lipca br. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR. Rezygnacja z poboru podatku to element strategii walki z pandemią oraz wyraz odpowiedzialności państwa za swoich obywateli.

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.
To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

Link do informacji:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra