Narada Oświatowa w Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie

Szanowni Państwo,

w dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się kolejne szkolenie oświatowe Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy, dyrektorzy szkół zawodowych współpracujący z Cechem Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie. Tradycyjnie szkolenie poprowadzili: Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Grzegorz Miketa oraz Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Pani Laurencja Krenzel.

Dziękujemy wszystkim za obecność oraz wspólną pracę w celu przygotowania nowej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.