„Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Zachęcamy do udziału osoby powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego oraz bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;

– osoby z niepełnosprawnościami;

– osoby długotrwale bezrobotnych;

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo w zakładce Projekty Europejskie – Projekty w trakcie realizacji.