Zmiana opłat egzaminacyjnych

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2022.

Zgodnie z komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. nastąpił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

Egzamin mistrzowski:     1 521,43 PLN

Egzamin czeladniczy:         760,71 PLN

Egzamin sprawdzający:     271,68 PLN

 

Ponadto informujemy Państwa, że świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród pracowników młodocianych.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.