Laureaci Turnieju na Najlepszego ucznia w zawodzie Piekarz, Cukiernik

Szanowni Państwo,

w dniu 26 stycznia 2022 roku Wojewódzka Komisja Turniejowa II etapu XXVII edycji Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik woj. śląskiego w składzie:

  • przewodniczący                     mgr Renata Habryka -przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • z-ca przewodniczącego        mgr. inż. Joanna Żebrowska-dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach
  • członkowie:                           1.  Tatiana Król     2. Stanisław Klimczok     3. Czesław Kierat     4. Dorota Paszczela

wyłoniła laureatów:

  1. Kotyrba Natalia z Zespółu Szkół nr 7 w  Tychach (pracodawca: Dariusz Sosna-Piekarnia Cukiernia Wola)
  2. Świrska Paulina z Zespółu Szkół nr 7 w  Tychach (pracodawca: Lubi Lu Tychy Janusz Zazula)
  3. Sudoł Alicja z Zespółu Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera w Zabrzu (pracodawca: Firma Roker Czesław Kierat Zabrze).

Jednocześnie Wojewódzka Komisja Turniejowa II etapu XXVII edycji turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz w składzie:

  • przewodniczący                                 mgr Krystyna Szymczyk
  • z-ca przewodniczącego                    mgr Elżbieta Jabłońska-Skurzok
  • członkowie:                                        1.  Jan Nowak      2. Stanisław Bigaj       3. mgr Jadwiga Gąsior

nagrodziła ucznia:

  1. Grams Remigiusz z Zespółu Szkół Zawodowych Lubliniec (pracodawca: Pax PPHU Pakuła w. Piekarnia i Wyroby Cukiernicze ul. Podmiejska 6 42-700 Lubliniec)

Laureaci Turnieju zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się na przełomie marzec/ kwiecień 2022 roku we Wrocławiu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.