Współpraca z WOM

Szanowni Państwo,

W dniu 3 czerwca Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach- Pan Grzegorz Miketa podpisał porozumienie współpracy z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – Panem Jerzym Gradem. Celem współpracy jest wzajemne wspieranie działań w obszarach działalności statutowej obydwu organizacji.

Dziękujemy Dyrekcji „WOM” za możliwość wspólnego działania na rzecz naszych organizacji.