2022-07-19 Zapytanie ofertowe nr 28/11.2.3/RPO/2022

2022-07-19 Zapytanie ofertowe nr 28/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 60 Uczestników – projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania przez 3 doradców dla 34 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, dla 20 Uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz dla 6 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej w okresie od 08.2022 do 12.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. odpowiednio dla szkoły: Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 34 uczniów ZST: Razem: 204 godz./34 uczniów z zapewnieniem 136 godzin miejsca/Sali dla 34 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń). Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 20 uczniów ZSE: Razem: 120 godz./20 uczniów z zapewnieniem 80 godzin miejsca/Sali dla 20 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń). Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 6 uczniów BS I STOPNIA: Razem: 36godz./6 uczniów z zapewnieniem 24 godzin miejsca/Sali dla 6 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń).

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)