Zapytanie ofertowe nr 27/11.2.3/RPO/2022

Zapytanie ofertowe nr 27/11.2.3/RPO/2022

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):
    Część Szkoła Miejscowość Liczba uczniów godziny
    1. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie Radlin 6 210 godzin
    2. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski 34 1190 godzin
    3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski 20 700 godzin

Więcej szczegółów pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)