Granty na Eurogranty

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa nabór na wnioski do ósmej, ostatniej edycji konkursu „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w tym Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Wsparcie przeznaczone jest też dla firm z sektora MŚP ubiegających się o fundusze z unijnego programu LIFE. To instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Na pomoc ze środków „Granty na Eurogranty” mogą ponadto liczyć firmy aplikujące o wsparcie w ramach innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa czy Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie, albo nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Szczegóły inicjatywy dostępne pod linkiem:  Granty na Eurogranty – PARP – Centrum Rozwoju MŚP