Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich

Szanowni Państwo,

W dniu 21 sierpnia 2022 roku odbyła się Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tegoroczna żeńska pielgrzymka piekarska łączyła pielgrzymów pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mszą Świętą  przewodził abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Tradycyjnie na piekarskim Wzgórzu Kalwaryjskim Rzemiosło śląskie brało udział w procesji z darami.

Dary składali:

  • w imieniu Izby Rzemieślniczej – pracownicy
  • w imieniu śląskich wędliniarzy – Pani Maria Janeta z Lubomi wraz z pracownikami
  • w imieniu śląskich Fryzjerów- Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej – Pani Małgorzata Ditrich

Wśród pątniczek przybyłych do sanktuarium, aby podziękować Matce Boskiej Piekarskiej za jej łaski i poprosić o dalsze błogosławieństwo, obecna była również Pani Marszałek Beata Białowąs- Członek Zarządu Województwa Śląskiego.


Dziękujemy wszystkim pielgrzymującym do Piekar Śląskich, szczególnie wszystkim rzemieślnikom, pracownikom zakładów rzemieślniczych oraz pracownikom cechów.