20-sta edycja konkursu Człowiek bez barier

Szanowni Państwo,

informujemy, że Fundacja Integracja ogłosiła 20ą edycję konkursu Człowiek bez barier. Konkurs organizowany jest od 2003 roku i ma na celu promowanie osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, bezinteresownie pomagają innym, a ich życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą być wzorem do naśladowania dla innych.

Wśród dotychczasowych laureatów tytułu „Człowiek bez barier” są sportowcy, politycy, samorządowcy, artyści i społecznicy.

W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu zostanie przyznana nowa nagroda „Młody Człowiek bez barier” osobie z niepełnosprawnością w wieku od 14 do 20 lat, za wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Oprócz tego zostaną przyznane Nagrody Publiczności, „Osobowość Internetowa” „Człowiek bez barier 20-lecia”

Patronat Honorowy nad Konkursem Człowiek bez barier 2022 objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.

Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną, w tym oczywiście każda izba lub cech rzemieślniczy.

 Zgłoszenia można przesyłać do 28 września 2022 r.

Laureatów poznamy 6 grudnia 2022 roku, podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zachęcamy  do zgłaszania Kandydatów reprezentujących młode osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w cechach, zakładach rzemieślniczych.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1846000?action=SetBrowseMode&mode=preview