Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wyróżniona tytułem: „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KATOWICE”

 

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło poinformować, że na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta Katowice Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach została wyróżniona tytułem: „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KATOWICE”.

Uroczystość odbyła się dziś w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej  Polskiego Radia w Katowicach.  Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem. Dziękujemy Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie, Panu Maciejowi Biskupskiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz wszystkim Radnym, którzy jednogłośnie przyjęli stosowną uchwałę.

W imieniu katowickiej Izby Rzemieślniczej wyróżnienie odebrał Pan prof. Jan Klimek – Prezes Zarządu Izby. Laudację dla Izby wygłosił Pan Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, na którego ręce również składamy podziękowania za piękną mowę.

W trakcie dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta uhonorowani zostali również: pani prof. Aniela Korzon oraz Radio Katowice S.A. Wyróżnienie „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” otrzymał Pan Piotr Uszok – były, zasłużony Prezydent Miasta Katowice.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. To był dla nas wyjątkowy zaszczyt,  stać dziś pośród tak zacnych osobistości.