Konferencja naukowa katowickiej Izby Rzemieślniczej z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania.

Szanowni Państwo,

W dniu 15 września 2022 r odbyła się konferencja naukowa współorganizowana przez katowicką Izbę Rzemieślniczą oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pn.: „Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie śląskim. Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim”. Konferencja miała na celu pogłębienie współpracy organizacji pracodawców, samych pracodawców oraz szkolnictwa wyższego. W trakcie spotkania zwróciliśmy uwagę na:

• funkcję i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno- gospodarczym krajów i regionów,
• przeobrażenia, jakim ulegają przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa rodzinne w związku z wyzwaniami natury technologicznej, demograficznej, ekonomicznej, środowiskowej.

Serdecznie gratulujemy wykładowcom Panu prof. Janowi Klimkowi oraz Panu prof. Łukaszowi Sułkowskiemu wyjątkowych wystąpień, do których odnoszono się wielokrotnie podczas całej konferencji. Pan Prezes Jan Klimek mówił o roli MŚP w kształtowaniu atrakcyjnych miejsc pracy, natomiast Pan prof. Łukasz Sułkowski w wykładzie inauguracyjnym mówił o przedsiębiorcach i menedżerach, których określił mianem – bohaterów współczesnych czasów. Moderację panelu dyskusyjnego powierzono Panu dr hab. Marcinowi Lisowi z Akademii WSB. Podczas dyskusji wyjątkowo trafne wystąpienie miał Pana Henryk Michalik – Wiceprezes naszej Izby. Zabrał głos na temat oczekiwań i potrzeb podmiotów MŚP.

Dziękujemy również pozostałych, bardzo udanych wykładów Pani dr hab. Izabeli Steinerowskiej-Streb w Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Pani dr Sabinie Klimek – Konsulowi w Konsulacie Generalnym RP w Turcji, Pani dr inż. Ewie Stawickiej z AGH w Krakowie oraz Panu dr Tomaszowi Pilewiczowi z SGH w Warszawie. Prelegenci przedstawiali wyniki własnych badań dotyczących: innowacyjności firm rodzinnych, przedsiębiorczości kobiet i sukcesji w firmach rodzinnych, CSR-u oraz praktyki współtworzenia wartości z klientem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy licznie i aktywnie wzięli udział w konferencji, osobiście lub przed ekranami swoich komputerów. Konferencja była bowiem prowadzona w trybie hybrydowym.